Emma Gad om bryllupstaler: Det skal du skrive dig bag øret

Skrevet af Trine Bitsch

Emma Gads Takt og Tone er en sand klassiker, når det kommer til at holde sig til den rette etikette. Bogen beskriver humoristisk, hvordan vi bør omgås hinanden. Og selv om bogen er over 100 år gammel, benyttes den stadigvæk som pejlemærke.

Emma Gad havde en klar holdning til stort set alle aspekter i tilværelsen. I sit bidrag Takt og Tone beskrev hun blandt andet, hvordan man bør opføre sig som både vært og gæst under en bryllupsfest. Hun er ikke i tvivl om, hvem der bør og skal holde tale, og hvad de bør sige, og hvad de bør afholde sig fra at sige.

I artiklen her samler vi Emma Gads vigtigste pointer.

Værten byder velkommen

Traditionelt set har det været brudens far, der har holdt brylluppets første tale, nemlig værtstalen. Det har brudens far gjort, fordi han tidligere har betalt for gildet – selve bryllupsfesten. Det er dog sjældent, at det forholder sig sådan i dag. Det vil typisk være brudeparret selv, der står for de fleste udgifter til bryllupsfesten, så derfor har brudeparret i mange tilfælde overtaget rollen som værtspar. Og det vil derfor typisk være brudgommen eller bruden, der byder gæsterne velkommen.

En af forloverne holder første officielle tale

Selvom talerækken er relativt fast til et bryllup i dag – det vil typisk være brudens far, der holder den første tale – så er det for Emma Gad lidt løsere, hvem af forloverne, der holder første tale. Klassisk set har forloverne været brudens og gommens far, så ifølge Emma Gad vil det være en af dem, der skal åbne den officielle talerække.

”En af forloverne holder talen for brudeparret.” (Takt og Tone, Emma Gad)

Brudgommen takker brudens forældre

Efter at forloveren har holdt sin tale, er det brudgommens tur til at tage ordet. Og den vigtigste opgave for brudgommen er ifølge Emma Gad at få takket brudens forældre for deres datter.

”…den usalige brudgom har derpå at takke brudens forældre for den i livets største gave, de har skænket ham, en pligt, som har ødelagt festens glæde for mangen brudgom, og som – det skal indrømmes – heller ikke altid klares med afgjort held, idet de færreste har mod til som hin brudgom at sige: ”Tak for Caroline!” men indlader sig på lange udviklinger.” (Takt og Tone, Emma Gad)

Emma Gad foretrækker altså den korte version, hvor brudgommen kun takker brudens forældre med få ord. Når det er sagt, erkender hun også, at det kan være en vanskelig øvelse at ramme den rette balancen, om end det er gommens fornemmeste opgave.

Hold kun bryllupstale, hvis du har noget positivt på hjerte

Emma Gad havde også en helt klar holdning til, hvad der bør siges i en festtale. For hende var der ingen tvivl om, hvilke emner gæster kunne og ikke kunne tillade sig at berøre i en festtale som en bryllupstale.

Bryllupstalen skal som enhver anden festtale, ifølge Emma Gad, sprede glæde, og derfor opfordrer hun da også til, at man som festtaler hverken nævner sørgelige begivenheder eller ubehagelige ting.

”Hvis man dog føler sig kaldet til at være festtaler, bør man undgå at nævne ethvert forhold, der er sørgeligt eller ubehageligt for dem, man ønsker at hædre og glæde med sine ord.” (Takt og Tone, Emma Gad)

Har du brug for hjælp til at skrive en tale, der holder sig inden for nutidens etikette? Så kontakt os hos Danske Taleskrivere. Vi ser frem til at hjælpe dig med at skrive dit livs største tale.

Kontakt Danske Taleskrivere

Har du brug for hjælp til at skrive en tale? Så kontakt os med det samme!

    Har du læst?