Det her taletempo er optimalt, når du holder tale

Det kan måske virke som en overflødig detalje, hvor hurtigt eller langsomt dit normale taletempo er. Men det har faktisk afgørende betydning for, hvordan andre opfatter dig. I artiklen her sætter vi spot på, hvordan du måler og finder frem til et ideelt taletempo, hvis du skal holde tale.

Der er ofte meget stor forskel på, hvor hurtigt vi taler fra naturens side. Nogle mennesker skyder ordene ud som et haglgevær, mens andre omhyggeligt udtaler hver eneste stavelse. De fleste ligger nok midt mellem de to ekstremer. Men hvad er egentlig ideelt set det bedste taletempo? Det er det store spørgsmål, vi retter sigtekornet imod i denne artikel.

Sådan beregner du din talehastighed

Når vi snakker om taletempo eller talehastighed, så måler vi det i ord pr. minut (på engelsk WPM – words per minute). Det er relativt simpelt at beregne ens eget taletempo. Det kræver blot, at du optager en oplæsning af en lille sekvens.

Den mest simple metode er at optage talestrømmen i nogle minutter og derefter tælle, hvor mange ord du når igennem på den optagede tid. Når du har begge tal – altså tid og antal ord – så kan du let måle dit taletempo.

Du finder din talehastighed ved at dele det samlede antal ord med de minutter, du har oplæst. Som formlen her:

Talehastighed (WPM) = oplæste ord divideret med antal minutter.

Du kan også helt simpelt tælle, hvor mange ord du når på et minut.

Det rigtige taletempo

Det er svært at pege på et rigtigt taletempo, for det vil afvige alt efter hvilken situation, du befinder dig i. Dit taletempo bliver helt automatisk påvirket af dine omgivelser og dit formål. Men hvis vi kigger på nogle konkrete tal, så ved vi fra amerikanske studier, at den gennemsnitlige samtalehastighed for engelsktalende i USA ligger på omkring 150 WPM. Men når vi så kigger på forskellige erhverv og talesituationer, vil tempoet ofte ændre sig radikalt.

Gennemsnitlige talehastigheder

Tidligere studier har undersøgt, hvordan taletempoet kan variere alt efter hvilket situation, vi taler om. Der er altså afgørende forskel på, om du skal holde et oplæg for dine kollegaer, eller om I napper en uformel samtale henover kaffemaskinen. Dit tempo vil formentlig ændre sig. Under en præsentation vil du optimalt set tale noget langsommere end under en normal og uformel samtale.

Ideelt taletempo i forskellige situationer

Under præsentationer: Skal tempoet helst bevæge sig mellem 100 og 150 WPM. Ikke mere eller mindre.
Under en samtale: Vil et behageligt tempo bevæge sig mellem 120 og 150 WPM.
Oplæsere af lydbøger: Vil ideelt set ligge lidt højere med et tempo på omkring 150-160 WPM.
Radioværter og podcastere: Vil ligeledes tale med et tempo på mellem 150 og 160 WPM.
TV-kommentatorer (typisk sport): Topper taletempoet med omkring 250-400 WPM.

Taletempo, talehastighed, radiovært

Hvorfor er talehastighed vigtig?

Vi signalerer noget forskelligt alt efter hvor hurtigt eller hvor langsomt, vi taler.

Generelt set ved vi, at det gavner forståelsen, når folk taler langsomt. For det vil helt simpelt være lettere for publikum at forstå, hvad der bliver sagt. Krydres et roligt taletempo med en masse pauser, vil det yderligere være lettere at absorbere budskaberne.

Der vil selvfølgelig være talere, som bryder normerne og sagtens kan lykkes med at tale hurtigt og blive forstået. I de tilfælde vil det typisk handle om, at de anvender et letforståeligt sprog og artikulerer tydeligt, og dermed kan slippe afsted med en højere talehastighed.

Varier din talehastighed

Ideelt set bør du forsøge at variere dit taletempo, når du holder tale. Det gør din talestrøm mindre monoton og langt mere interessant.

Det kan måske hjælpe, hvis du tænker tempo som en understregning af den stemning, du gerne vil have frem i din formidling.

Når du taler hurtigt, understreger du begejstring, hvor langsommere tale modsat kan afspejle højtidelighed eller indlevelse.

Tempo afslører stemninger i din tale

Når du taler hurtigt: Vil du signalere passion, begejstring og intensitet.
Når du taler langsomt: Signalerer du omvendt vigtighed, alvor og højtidelighed.

Mange professionelle kommunikatører lægger ofte ud med at tale hurtigt, så de skaber spænding og deler deres begejstring med publikum. De vil så typisk efter et relativt kort stykke tid sænke tempoet, så de ikke risikerer at miste publikum i deres iver.

Omvendt kan man også indlede med at fange publikums opmærksomhed ved at smage på alle ordene og dermed give dem tid til at forstå dem til bunds. Men hvis du fastholder et meget stille taletempo, vil du omvendt risikere kede dit publikum.

Så det bedste råd er at variere dit tempo og analysere hvilket tempo, der bedst underbygger den stemning, du vil opbygge. Det er også en god idé at være realistisk med dine egne evner. Har du for eksempel styr på artikulationen? Og hvor let et sprog anvender du? Det er helt afgørende spørgsmål at stille dig selv, inden du lægger dig fast på, hvor højt et gennemsnitligt taletempo du kan arbejde med.

Har du brug for hjælp med din næste tale, så lad os hjælpe dig. Skriv til os, så giver vi dig et godt tilbud.

Kontakt Danske Taleskrivere

Har du brug for hjælp til at skrive en tale? Så kontakt os med det samme!

    Har du læst?