4 retoriske strategier der gør dig mere gennemslagskraftig som leder

Skrevet af Trine Bitsch

Er du nervøs for, om du virker for vag, når du skal fortælle dine medarbejdere om de store visioner, du har for jeres fremtid? Med hjælp fra videnskaben får du her fire retoriske strategier, der giver dig mulighed for at holde mere visionære taler og peptalks i fremtiden.

Harvard-professoren John Antonakis har undersøgt, hvordan lederes verbale kommunikationsstrategier påvirker deres evne til at lede. I sin undersøgelse opdagede han, at særligt fire retoriske strategier kunne øge lederes troværdighed med op til 60 %.

1) Brug metaforer og analogier

John Antonakis peger på, at din brug af metaforer og analogier er helt afgørende for, hvor kompetent dine medarbejdere opfatter dig som leder. Pointen hos John Antonakis er, at metaforer kan skabe de narrativer, som kan få dine medarbejdere til at følge dine visioner.

Metaforer fungerer basalt set som minihistorier. Du binder noget, som alle allerede forstår, til en ny idé eller et nyt koncept. Og på den måde gør du nye idéer håndgribelige for dine medarbejdere.

Det er ikke kun overfor medarbejderne, at metaforbrug virker overbevisende. Flere virksomheder bruger også netop metaforen til at overbevise forbrugerne om netop at købe deres produkter. Det gælder for eksempel, dengang Kodak opfandt kameraet. Teknologien var så banebrydende, at Kodak netop fandt hjælp i metaforer til at forklare, hvad kameraet kunne. Kodak kaldte sit kamera for et “spejl med en hukommelse.” Dermed forbandt Kodak altså to forskellige ting, der faktisk har noget til fælles. Et kameras film er hukommelsen, og objektivet er spejlet. Knyt de to kendte – et spejl og en hukommelse – til det ukendte – et kamera – og en metafor er født.

Som i eksemplet med Kodak får du altså igennem noget helt konkret og jordnært skabt noget nyt og visionært.

Psykologiprofessor Adele Goldberg ved Princeton University har i et tilsvarende studie kigget på, hvor meget hverdagsmetaforer egentlig påvirker vores hjerner på det ubevidste plan. For eksempel har hendes undersøgelse dokumenteret, at et simpelt metaforbrug som “det var en sød kommentar” rent faktisk kan aktivere vores smagscentre og amygdala i hjernen.

Så når du kobler ordet ”sød” ind i en simpel sætning, kan det som i tilfældet her aktivere hele to sektioner i din hjerne, der er involveret i beslutningstagning, følelser og hukommelse. Adele Goldbergs studie demonstrerer altså, hvorfor metaforer er så virkningsfulde i kommunikation.

2) Brug tre-trins-lister

John Antonakis peger desuden på, at ledere må anvende simple mundtlige strategier, når de introducerer nye koncepter for deres medarbejdere. Helt konkret bør du som leder prioritere at opbygge dine budskaber i tre-trins-lister. Flere forskningsresultater peger på, at vi simpelthen husker bedst, når informationen, vi modtager, simplificeres i tre melodiske punkter.

Når du opdeler din besked i tre dele, gør du det automatisk lettere for dine medarbejdere at forstå, huske og handle efter dine mål. Og selv når du improviserer meddelelser, anbefaler John Antonakis, at du bevidst arbejder på at formidle i tre dele.

3) Brug retoriske spørgsmål

Et andet centralt værktøj for dig som leder er brugen af retoriske spørgsmål. De retoriske spørgsmål, som du stiller dine medarbejdere, skaber en dramatisk effekt. De er med til at underbygge dit lederskab. Årsagen til at de virker så godt i kommunikationen med dine medarbejdere er, fordi retoriske spørgsmål per definition engagerer dem, der lytter. Som mennesker og som medarbejdere er vi programmeret til at svare på de spørgsmål, vi bliver stillet overfor, også selvom der ikke afkræves et direkte svar.

4) Brug en kraftig stemmeføring

Det er ikke kun, hvad du siger, men også måden du siger det på. Når du skal fremlægge dine visionære strategier for dine medarbejdere, er det afgørende, at du bruger en kraftig stemmeføring. Jo mere sikker din stemme virker, jo mere overbevisende bliver dit budskab også. Pointen er, at du kun virker overbevisende, hvis du selv tror på det budskab, du leverer.

Har du brug for sparring til, hvordan du kommer til at fremstå som en mere gennemslagskraftig leder? Så lad mig hjælpe dig på vej. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Kontakt Danske Taleskrivere

Har du brug for hjælp til at skrive en tale? Så kontakt os med det samme!

    Har du læst?